Det kan være mange spørsmål knyttet til hvordan man lager og sender filer til oss på best mulig måte. Her belyser vi noen av de viktigste punktene.

 

Hvordan lage en trykk-klar pdf

Som ferdig trykk-klar fil mottar vi kun PDF. Det stilles en del krav til en trykkeklar PDF, som man må ta hensyn til når man lager den. Her er de vanligste spørsmålene.


Bildeoppløsning

Alle monterte bilder bør være 300 dpi. Laveste akseptable oppløsning er 210 dpi. Lavere oppløsning enn dette gir redusert bildekvalitet. 


pantone og cmyk

De fleste trykksaker med farger trykkes i CMYK, og ikke i Pantone-farger. Dersom trykksaker inneholder andre farger enn CMYK, må dette oppgis når filen oversendes.


Husk å se over pdf-en

Det kan skje uventede endringer ved eksportering til PDF, så husk å se over PDF-en før den sendes til oss. Dette bør gjøres i Adobe Acrobat. Sjekk spesielt at PDF-en er utfallende, og at brødtekst ligger i sort (separasjons visning).


våre krav til en trykk-klar pdf

  • Minimum 3 mm utfallende
  • Begynner med side 1, og inneholder alle sider i samme PDF
  • Består av enkeltsider, ikke oppslag
  • Alle sider i PDF-en skal ha samme sidestørrelse
  • Ikke Pantone-farger, med mindre disse skal trykkes i spotfarger
  • Bilder bør være 300 dpi eller høyere, og aldri under 210 dpi i 100 %
  • Bilder skal være i CMYK eller gråtone